– APARATUR DESA
Nama-nama aparatur desa Kuripan:

NO NAMA JABATAN
1 Irwan Kepala Desa
2 Dian Sahputra Sekretaris Desa
3 Raga Fan Sopyan Kasi Pemerintahan
4 Febrial Kasi Pelayanan
5 Samson Hidayat Kasi kesejahteraan
6 M. Anggi Irawan Kaur Perencanaan
7 Basuki Rahmat Kaur Keuangan
6 Syamsul Nasri Kaur TU dan Umum
8 Zulpajri Kadus 01 Kuripan
9 Sarjimin Kadus 02 Banyu urip
10 Bahtiar sr. Kadus 03 Sekurip
11 M. Yunus Ketua RT 01     (Dusun 01)
12 Sopyan Ketua RT 02     (Dusun 01)
13 Jahidin Ketua RT 03     (Dusun 01)
14 Suprijal Ketua RT 04     (Dusun 01)
15 Hasanuddin Ketua RT 05     (Dusun 01)
16 Mursito Ketua RT 01     (Dusun 02)
17 Suradi Ketua RT 02     (Dusun 02)
18 Poniman Ketua RT 03     (Dusun 02)
19 Supomo Ketua RT 04     (Dusun 02)
20 Hamzah Ketua RT 05     (Dusun 02)
21 Tri Suryani Ketua RT 06     (Dusun 02)
22 Markam Ketua RT 01     (Dusun 03)
23 Sukanta Ketua RT 02     (Dusun 03)